Dla dostawców

Materiały pośrednio i bezpośrednio produkcyjne.

Koncernowa baza danych dostawców.


Wymagania Koncernu VW AG.

„Wymagania Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi” precyzują oczekiwania Koncernu VW AG, jakie powinni spełniać - w ramach swoich wewnętrznych procesów w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju - partnerzy handlowi, którzy mają udział w tworzeniu wartości naszych produktów.


Pełen tekst Wymagań znajdziecie Państwo na stronie www.vwgroupsupply.com w rubryce „Nachhaltigkeit“. Składając ofertę do Volkswagen lub realizując zamówienie potwierdzacie Państwo przyjęcie do wiadomości Wymagań Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi.


Podatek u źródła