Zarząd

Stefanie Hegels

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Zakładu Caddy w Poznaniu

Jolanta Musielak

Członkini Zarządu ds. Personalnych i Organizacji

Liane Lubitz

Członkini Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT