Dokumentacja medyczna byłych pracowników

OGŁOSZENIE O COROCZNYM BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów Przychodni Medycyny Pracy przy Volkswagen Poznań Sp. z o. o. z lat 1999-2000.  

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do  30.12.2021 r. po uprzednim złożeniu wniosku w formie ustnej bądź pisemnej

Zgłoszenia ustne należy składać pod numerem telefonu: 883-399-933 lub osobiście  od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy skierować na adres: Przychodnia Medycyny Pracy przy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349 61-060 Poznań.

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity : Dz.U.2017 poz.1318 oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz.2069 ).