Integrity i Compliance

Integrity i Compliance

EN | DE

Integrity i Compliance w Volkswagen Poznań

Integrity oznacza dla nas okazywanie postawy. Integrity działa jak wewnętrzny kompas, dzięki któremu postępujemy właściwie z własnego przekonania - niezależnie od presji ekonomicznej lub społecznej. Aby zapewnić pomoc i wsparcie, Integrity jest mocno zakorzenione w naszych procesach i decyzjach. W ten sposób bierzemy na siebie odpowiedzialność i wykazujemy się postawą. Wzmacnia to naszą wiarygodność i czyni nas jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla naszych inwestorów, klientów i pracowników.


Jesteśmy przekonani, że jako przedsiębiorstwo możemy odnieść trwały sukces tylko wtedy, gdy wszyscy działamy uczciwie i zgodnie z zasadami. Właśnie dlatego Integrity i Compliance są częścią składową naszej strategii Volkswagen Poznań GRIP 2030.


Zdajemy sobie sprawę, że naruszanie przepisów prawa, zasad i wytycznych pociąga za sobą konsekwencje. Jest to kolejny powód, dla którego chcemy być wzorem do naśladowania w tej dziedzinie. Etyczne podstawy naszych działań zawarliśmy w naszym Kodeksie Postępowania (Code of Conduct) oraz w naszych Zasadach Koncernowych (Group Essentials). Wcielamy w życie nasze korporacyjne wartości, zasady i reguły. Promujemy opartą na zaufaniu, szczerą i uczciwą współpracę, w celu przyjęcia odpowiedzialności oraz ochrony Koncernu i jego pracowników, za pomocą jasnych zasad i jasnych postaw.


W przypadku pytań dot. Integrity i Compliance w Volkswagen Poznań prosimy o kontakt: compliance@vw-poznan.pl

.

Nasz System powiadamiania o nieprawidłowościach
(System Whistleblower)

Przestrzeganie przepisów ustawowych i zasad wewnętrznych stanowią najwyższy priorytet w Grupie Volkswagen.

Sukces naszej Grupy opiera się na Integrity i Compliance. W celu spełnienia określonych standardów należy powziąć wiedzę o potencjalnych naruszeniach naszych pracowników lub dostawców i położyć im kres. Dlatego też powierzyliśmy Centralnemu Biuru Dochodzeniowemu obsługę w naszym imieniu niezależnego, bezstronnego i poufnego Systemu Whistleblower.


Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie i podejmują systematyczne działania następcze.  Kluczowym filarem naszego Systemu Whistleblower jest zasada sprawiedliwości proceduralnej. Gwarantuje jak największą ochronę sygnalistom, osobom zamieszanym w sprawę oraz pracownikom uczestniczącym w dochodzeniu.


Obejmuje również możliwość anonimowego zgłaszania i anonimowej komunikacji. Grupa Volkswagen gwarantuje, że nie będzie podejmować żadnych kroków w celu identyfikacji anonimowych sygnalistów, którzy nie nadużywają Systemu Whistleblower. Co istotne, działania odwetowe wobec osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz wszystkich osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń, nie będą tolerowane. Osoby zamieszane w sprawę są uważane za niewinne do czasu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności, a informacje przetwarzane w sposób uczciwy i szybki, z uwzględnieniem odpowiedniej ochrony.


Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia nieprawidłowości są dostępne poniżej oraz na stronie Koncernu Volkswagen: Unser Hinweisgebersystem | Volkswagen Group (volkswagen-group.com)W jaki sposób rozpatrujemy Twoje zgłoszenie?


Wykwalifikowani i doświadczeni koledzy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego naruszenia pracownika Grupy Volkswagen i systematycznie podejmują dalsze działania. Najpierw otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie Biuro Dochodzeniowe dokonuje oceny Twojego zgłoszenia. Obejmuje to zebranie faktów, w szczególności od osoby zgłaszającej. Tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena wykaże podstawy do podejrzenia naruszenia, rozpocznie się dochodzenie prowadzone przez specjalną jednostkę dochodzeniową. Następnie wyniki dochodzenia zostaną ocenione przez Biuro Dochodzeniowe i zalecone zostaną odpowiednie środki. Informacje o stanie* i wyniku postępowania zostaną przekazane Państwu bez zbędnej zwłoki.


Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych przez dostawców, w tym poważne zagrożenia i naruszenia praw człowieka i środowiska przez bezpośrednich i pośrednich dostawców, można również zgłaszać do Biura Dochodzeniowego - jak również zgłoszenia wymagające w inny sposób natychmiastowego działania. Biuro Dochodzeniowe poinformuje odpowiedzialne działy, które odpowiednio zajmą się sprawą. Obejmuje to w szczególności podjęcie niezbędnych środków w celu zminimalizowania lub zakończenia naruszeń i/lub zagrożeń. 


*Czas przetwarzania jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu procedury

Masz pytania lub zastrzeżenia dotyczące działalności Volkswagen Poznań?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Volkswagen Poznań lub naszych partnerów biznesowych, prosimy o kontakt: https://volkswagen-poznan.pl

Uprzejmie prosimy o zrozumienie, że System Whistleblower nie służy do rozpatrywania skarg klientów.


Dokonywanie zgłoszeń w naszym Systemie Whistleblower.

System Whistleblower oferuje różne kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń pracowników, które umożliwiają szybkie sprawdzenie i w razie potrzeby reakcję naszej firmy.

Infolinia 24/7

Zgłoszenia można dokonać 365 dni, 24 godziny, korzystając z międzynarodowego, bezpłatnego numeru:

+800 444 46300

Jeśli Twój lokalny operator telefoniczny nie obsługuje usługi bezpłatnej, możesz zadzwonić pod następujący płatny numer:

+49 5361 946300

Mają Państwo możliwość skorzystania z internetowej platformy komunikacyjnej [Link] do kontaktu z Biurem Dochodzeniowym w wielu językach. System ten jest poufny i technicznie zabezpieczony.

Nawet jeśli preferowany przez Państwa język nie jest oferowany w kanale raportowania, mogą Państwo użyć dowolnego języka do przekazania zgłoszenia. Możesz również skontaktować się z Biurem Dochodzeniowym w dowolnym języku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Volkswagen Poznań wyznaczył zewnętrznych prawników do pełnienia funkcji Rzeczników. Doradzają oni w zakresie systemu Whistleblower lub zapewniają, że zgłoszenia od sygnalistów są przekazywane anonimowo do Biura Śledczego, jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli chcesz skontaktować się z Rzecznikiem, możesz znaleźć jego dane kontaktowe tutaj: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Kontakt z Biurem Dochodzeniowym można uzyskać poprzez e-mail:

io@volkswagen.de

Centralne Biuro Dochodzeniowe


Adres pocztowy:

Volkswagen AG

Centralne Biuro Dochodzeniowe

Box 1717

Berliner Ring 2

38440 Wolfsburg 

Niemcy


Osobiście:

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pisząc e-mail na adres: io@volkswagen.de

Czy masz pytania lub potrzebujesz lokalnej osoby kontaktowej?

Pytania dotyczące Systemu Whistleblower w Volkswagen Poznań można kierować do Biura Dochodzeniowego ale również do naszego Compliance Officera poprzez adres 
.