Otwarcie zakładu we Wrześni: Najnowocześniejsza fabryka do produkcji nowego Craftera

30 października 2016

Około 1000 gości, a wśród nich przedstawiciele świata polityki i gospodarki, załogi i związków zawodowych z Polski i Niemiec oraz przedstawiciele zarządu  marki Volkswagen Samochody Użytkowe koncernu Volkswagen AG uruchomili fabrykę wybudowaną specjalnie dla nowego Craftera. Najnowocześniejsza fabryka w Europie została zbudowana w rekordowym tempie 23 miesięcy - począwszy od położenia kamienia węgielnego aż po rozpoczęcie produkcji.  

Andreas Renschler, członek zarządu koncernu Volkswagen AG odpowiedzialny za obszar Samochody Użytkowebędący jednocześnie prezesem spółki Volkswagen Truck & Bus, podziękował w imieniu koncernu Volkswagena za znakomitą współpracę wszystkich osób zaangażowanych w budowę fabryki. Dzięki niej możliwe stało się stworzenie nowego i znaczącego zakładu motoryzacyjnego. Szczególne podziękowania Renschler skierował do załogi: „Budowa zakładu w rekordowym tempie pokazuje wyjątkowego ducha drużyny, którym cechują się wszyscy  pracownicy Volkswagen Samochody Użytkowe: Jasne cele, wspólne dążenie do ich realizacji oraz wysoki poziom indywidualnej odpowiedzialności pozwoliły odnieść temu ambitnemu przedsięwzięciu sukces.”   

Renschler podkreślił, jak ważny dla strategii grupy Volkswagen Samochody Użytkowe jest nowy Crafter oraz jego nowa fabryka: „Wraz z nową koncepcją Craftera oraz nową fabryką, której roczny wolumen produkcyjny wynosił będzie 100 tysięcy aut, jesteśmy dobrze spozycjonowani na rosnącym rynku transporterów”. Wskutek budowy nowej fabryki doszło do nowej kooperacji pomiędzy Volkswagen Samochody Użytkowe (Crafter) oraz MAN (TGE), dwiema markami produkującymi auta w ramach grupy Volkswagen Samochody Użytkowe.

Podczas gali otwarcia fabryki obecny był również premier Dolnej Saksonii Stephan Weil. Wyraził on swoje uznanie dla nowego zakładu oraz przekazał życzenia od rządu Dolnej Saksonii. „Jak Państwo wiedzą, branża motoryzacyjna znajduje się w tej chwili w fazie zmian. Wszystko, co tutaj zobaczyłem sprawia, iż jestem przekonany, że to miejsce jest przygotowane na wejście w przyszłość”, powiedział Weil. „Pracownikom życzę wielu sukcesów podczas realizacji zadań, które pojawią się w kolejnych latach”.

Dr Eckhard Scholz, przewodniczący zarządu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, oświadczył, że marka sprostała „podwójnemu wyzwaniu” - stworzyła jednocześnie wybitnego transportera i nowoczesne miejsce pod jego produkcję. „Kierujemy nasze uważne spojrzenie na wyzwania pojawiające się na rynku, na życzenia naszych klientów. Dlatego jesteśmy dumni nie tylko z powodu precyzyjnej oraz terminowej realizacji tego projektu, ale przede wszystkim z ludzi, którzy tego dokonali. Wszyscy Państwo mają osobiste zasługi w osiągnięciu tego ambitnego celu. Za to serdecznie Państwu dziękuję. To zaangażowanie to przykład przyszłości naszej marki. Zaledwie kilka tygodni temu Crafter wybrany został przez renomowane jury do nagrody „International Van of the Year 2017”. Pokazuje to, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o nasz pojazd oraz naszą fabrykę.”  

Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań tłumaczył, że nowy zakład produkcyjny jest połączeniem „świetnie wykwalifikowanych i wysoce zmotywowanych pracowników oraz nowoczesnych, wydajnych
oraz ergonomicznych procesów produkcyjnych”. W międzyczasie zakład ten stał się jednym z największych placów budowy w Europie. Jens Ocksen jest dumny ze swojej załogi, która wraz z kolejnymi kamieniami milowymi działała z najwyższą jakością. „To nie zmieni się również po rozruchu fabryki”, zapewnił Ocksen. Podczas tworzenia koncepcji zakładu, a następnie jego budowy i wyposażenia budynków oraz wdrażania procesów produkcyjnych, oprócz aspektów ekologicznych konsekwentnie oraz długofalowo uwzględnia się aspekty społeczne oraz kulturowe. „Udało nam się wdrożyć wiele innowacyjnych rozwiązań. Zakład we Wrześni zbudowany został w oparciu o aspekty przyszłości - zastosowano w nim najnowocześniejsze oraz korzystne dla środowiska rozwiązania techniczne.” Stosunkowo niedawno nowa fabryka, przynależne tereny zielone, udogodnienia socjalne oraz instalacje produkcyjne zostały nagrodzone przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego.   

W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnionych zostanie 3000 pracowników. Poprzez rozwój sieci dostawców oraz sektora usług, w otoczeniu zakładu powstają liczne nowe miejsca pracy. Nakłady finansowe w wysokości 800 milionów euro przeznaczone na budowę fabryki oraz wyposażenie jej w urządzenia produkcyjne powodują, że zakład we Wrześni jest największą dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce.

Dodatkowe informacje: