Carbon Forest

Carbon Forest to wspólny projekt Volkswagen Poznań, Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Las węglowy powstał w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki VWP w Antoninku.

Carbon Forest to wspólny projekt Volkswagen Poznań, Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Carbon Forest

Las węglowy to las gospodarczy, w którym prowadzone są dodatkowe działania w celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmosfery oraz jego magazynowania. Projekt ten ma szczególne znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i problemów jakie z tego względu dotykają Wielkopolskę. Poprzez wzmacnianie naturalnych zdolności lasów do pochłaniania CO2 z atmosfery firma chce ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu.

To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w aglomeracji poznańskiej.
Efektywność środowiskowa

W wyniku praktyki efektywność środowiskowa i zdolność lasu do kumulowania dwutlenku węgla znacząco wzrośnie. Zgodnie z wynikami dotychczasowych analiz Instytutu Badawczego Leśnictwa każdy hektar zasadzonego lasu pochłonie więcej ok. 37 ton węgla w okresie 30 lat. Las ten został zasadzony wspólnie z pracownikami VWP w geście wolontariatu na obszarze 17 ha. Ochrona klimatu to priorytet Volkswagen Poznań ujęty w ramach strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Spółka podejmuje szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla by do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu CO2.