Bioróżnorodność

Działania na rzecz bioróżnorodności i dbamy o środowisko naturalne i ochronę klimatu inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne, edukację i stwarzając przyjazne ludziom i zwierzętom otoczenie.

Ochrona klimatu

Dbamy o środowisko naturalne i ochronę klimatu inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne, edukację i stwarzając przyjazne ludziom i zwierzętom otoczenie. Ogromnie  cieszymy się, że nasz zakład stał się bezpiecznym schronieniem i domem dla wielu pokoleń pszczelich rodzin.

Pasieka na terenie Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań opiekuje się nawet 2,5 mln pszczół z 25 pszczelich rodzin. Pierwsze ule na terenie zakładu we Wrześni pojawiły się już w roku 2018.Pasiekę w tej chwili zamieszkuje już piąte pokolenie robotnic, pod przewodnictwem trzeciego pokolenia królowych.

Działania na rzecz bioróżnorodności

Opieka nad 25 pszczelimi rodzinami jest jednym z elementów działań na rzecz różnorodności biologicznej. Na terenach Volkswagen Poznań sadzi się rodzime gatunki drzew i krzewów oraz utrzymuje się łąki kwietne, z których pszczoły czerpią pokarm. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część  tych terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy. Oprócz pasieki, na terenie zakładu ustawiono też domki dla innych owadów, które spełniają rolę zimowego schronienia dla wielu ich gatunków.