Dialog sąsiedzki

Przedstawiamy nasze zobowiązania w zakresie dialogu wobec najbliższego sąsiedztwa naszych zakładów produkcyjnych.

Dobre sąsiedztwo to nasz cel i zobowiązanie. Dbałość o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów produkcyjnych jest na stałe wpisana w strategię naszej działalności.

Prowadzimy Dialog Sąsiedzki z mieszkańcami we wszystkich lokalizacjach stwarzając atmosferę zaufania, dbając w ten sposób o akceptację społeczną działań Volkswagen Poznań. Spotkanie odbywają się cyklicznie, dwa razy do roku w każdej lokalizacji. W trakcie spotkań omawiana jest aktualna sytuacja zakładów, plany na przyszłości oraz podejmowane są rozmowy  o potencjalnych wspólnych działaniach.