Zaangażowanie społeczne

W 2022 roku Volkswagen Poznań kontynuował realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników, sąsiadów, instytucji publicznych, otoczenia biznesowego, a także środowiska.

Ukraina

Rok 2022 działania w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu zdominowała wojna w Ukrainie.  Na początku wojny spółka Volkswagen Poznań w trybie natychmiastowym zaoferowała Polskiemu czerwonemu Krzyżowi wsparcie w zakresie zaplecza logistycznego. W pierwszych dniach pomocy na terenie zakładu Volkswagen Poznań w Poznaniu uruchomiono magazyn Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym cały czas gromadzona jest pomoc materialna. Drugim magazynem udostępnionym przez VWP był duży magazyn w Swarzędzu. Magazyn o powierzchni 1500 m2, zlokalizowany jest na szlaku humanitarnym, był magazynem ważnym strategicznie. W obu magazynach udostępnionych PCK łącznie przyjętych zostało 270.769 kg i ta liczba codziennie wzrasta. 

Od początku wojny w Ukrainie ramię w ramię pracują wolontariusze z PCK i Volkswagen Poznań

Wspólnie zbierają dary by w ten sposób zaspakajać potrzeb zgłaszających się po pomoc uchodźców. Praca wolontariuszy polega głównie na sortowaniu, liczeniu, pakowaniu i katalogowaniu darów, które są dostarczane do magazynu z różnych miejsc. Często są to zbiórki prowadzone w różnych instytucjach, które wymagają posortowania i przygotowania do wysyłki – częściowo również bezpośrednio do Ukrainy. Do magazynu trafią także dary ofiarowane przez pracowników Volkswagen Poznań oraz dary pochodzące od pracowników niemieckich zakładów Volkswagena. Dzięki wspólnym działaniom udało się udzielić wsparcia ponad 35.000 uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy, którzy w znaleźli schronienie w Wielkopolsce.


Oprócz oddania na potrzeby PCK powierzchni magazynowych, spółka Volkswagen Poznań udostępniła również PCK flotę lekkich samochodów dostawczych: Volkswagenów Caddy, Volkswagenów T6.1 oraz przekazała na własność dalekobieżny autobus MAN Neoplan, który od kwietnia służy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi do przewozu uchodźców. Kompleksowe wsparcie logistyczne: powierzchnie, ludzie, samochody, a teraz również dalekobieżny autobus - to nasz wkład, nasze ogniwo w łańcuchu pomocy humanitarnej organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.


Środki finansowe przeznaczone przez Volkswagen Poznań na pomoc Ukrainie w 2022 roku to: 1 500 000 PLN.

Dialog sąsiedzki

Niezmiennie spółka Volkswagen Poznań prowadziła Dialog z najbliższym sąsiedztwem, władzami lokalnymi oraz lokalnymi mediami są stałym i nieodłącznym elementem aktywności zewnętrznych Spółki. VWP pielęgnuje ścisłą współpracę z radami osiedli, czy też sołtysami podtrzymując stały, regularny kontakt i reagując na zgłaszane przez nich kwestie. W roku 2022 w każdym z trzech zakładów odbyły się dwa spotkania dialogowe z przedstawicielami najbliższego sąsiedztwa. W trakcie spotkań podsumowany został mijający rok, jak również podjęto próbę wskazania dalszych potencjałów wspólnych działań.

Edukacja Klimatyczna

Rok 2022 w działalności społecznej firmy to także podsumowanie programu edukacji klimatycznej pod nazwą „Dla błękitnego nieba” realizowanego dla uczniów z 21 wielkopolskich szkół. Program polegał na aktywnym włączeniu dzieci ze szkół podstawowych w proces badawczy oraz popularyzacji wiedzy z zakresu zmian klimatu.

W roku 2022 spółka VWP przeprowadziła szereg akcji podnoszących świadomość środowiskową oraz kontynuowała strategiczne inicjatywy wspierające minimalizację wpływu na środowisko

 Już w marcu wszystkie zakłady VWP przyłączyły się do światowej akcji „Godzina dla Ziemi”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Razem dla planety”. Akcja ma zwrócić uwagę na kwestie ochrony klimatu poprzez czasowe wyłączenie oświetlenia. W kolejnym miesiącu, 22.04.2022, w Dniu Ziemi  wiedza ta została pogłębiona podczas akcji tzw. Ogólno-koncernowych warsztatów Project One Hour (Godzina dla Klimatu), podczas której pracownicy mogli dyskutować i zgłaszać pomysły pro-środowiskowe. 


W maju we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy nasadzili 1600 sadzonek jodły  w rejonie Nadleśnictwa Czerniejewo, co było kontynuacją działań w ramach tzw. Carbon Forest. Jest to długookresowy projekt polegający na obsadzeniu terenów leśnych gatunkami o zwiększonej pochłanialności CO2 oraz o walorach biocenotycznych. Również w maju, w ramach Dnia Bioróżnorodności pracownicy wzięli udział w akcji obsadzenia donic roślinami na terenie Zakładu we Wrześni. Rośliny zostały zasadzone w donicach z drewna odpadowego, przygotowanych przez grupę Talentów w ramach projektu „Drugie życie odpadów” w ramach Inicjatywy strategicznej Social and Eco. 


W ramach Dnia Bioróżnorodności w maju miały miejsce akcje sprzątania oraz pielęgnacji lasu przy zakładzie nr 1 w Antoninku. Jesienią akcje środowiskowe kontynuowane były podczas wrześniowego Tygodnia Ochrony Środowiska, kiedy pracownicy mogli wziąć udział w Webinarze na temat możliwości wykorzystania zużytego sprzętu elektrotechnicznego oraz wysłuchać wykładu na temat zmian klimatu. 


We wrześniu, październiku oraz listopadzie pracownicy nasadzili drzewa na terenie fabryki w Antoninku.  Kolejne akcje prowadzone były jesienią. Była to listopadowa akcja przesadzania lawendy na terenie zakładu 2 we Wrześni w ramach dbania o bioróżnorodność. Rośliny zostały przesadzone ze względu na plac potrzebny do budowy  instalacji fotowoltaicznej.  

Koniec listopada to ostatnia w roku 2022 akcja sadzenia drzew w lesie wspólnie z Nadleśnictwem Babki, podczas której nasadziliśmy wspólnie 3000 sadzonek buku zwyczajnego.


„Go to zero”

Spółka VWP kontynuowała ponadto działania w ramach programu Think Blue Factory, którego celem jest redukcja podstawowych wskaźników środowiskowych takich jak: woda, odpady, lotne związki organiczne, śmieci, emisja dwutlenku węgla na każdy wyprodukowany samochód. Volkswagen Poznań kontynuuje także do realizację koncernowej strategii ochrony środowiska „Go to zero”. Również w roku 2022 wszystkie fabryki Volkswagen Poznań zasilanie były zieloną energią, co umożliwiło obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad 80% liczoną na każdy wyprodukowany samochód lub tonę produktów w przypadku Odlewni. 

Rok 2022 był rokiem pozytywnego wyniku audytu recertyfikującego w ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem i Energią (ISO 14.001 i 50.001). Dotrzymywanie przepisów z zakresu środowiska, standardów i dobrowolnych zobowiązań jest podstawą naszych działań.​​

Kształcenie Zawodowe

Volkswagen Poznań nadal przywiązuje dużą rolę do kwestii kształcenia zawodowego. Od 17 lat VWP współpracuje w tym zakresie z Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a od roku 2016 z Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, obejmując patronatem klasy w 4 zawodach przyszłości. Do tej pory dzięki wspólnym wysiłkom udało się wykształcić i przygotować do zawodu 679 uczniów, z czego prawie 90% znalazło dalej zatrudnienie w fabrykach VWP. Uczniowie klas patronackich biorą udział w wymianach i projektach międzynarodowych, szkoleniach oraz akcjach społecznych, takich jak pomoc w magazynie PCK, czy nasadzenia lasów. 


Kształcenie zawodowe w Volkswagen Poznań posiada program dedykowany najlepszym absolwentom. Absolwent z najlepszymi wynikami z rocznika otrzymuje koncernową nagrodę w ramach programu Best-Apprentice Award.

Kształcenie zawodowe we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu obejmuje patronatem najlepszych uczniów technikum w zawodach Technik Automatyk i Technik Informatyk, a od roku szkolnego 2022/2023 również uczniów w zawodach Technik Mechatronik oraz Technik Logistyk

Wolontariat pracowniczy

W roku 2022, w ramach wolontariatu pracowniczego zorganizowana została akcja sadzenia drzew na terenie boisk wiejskich – gmina Września, remont stajni dla zwierząt kopytnych –gmina Kleszczewo, prace porządkowe i opieka w schronisku dla psów - Oborniki oraz szereg działań wspierających prace w magazynie PCK na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Diversity&Inclusion

W  ramach strategii Diversity&Inclusion działania Volkswagen Poznań w dużej mierze skupiają się wokół tematów związanych z włączeniem społecznym. Te działania kierujemy do wszystkich naszych pracowników, dbając o to, aby każdy czuł się w naszej organizacji dobrze, niezależnie od tego na jakim stanowisku się znajduje. Dynamicznie zmieniająca się demografia naszego społeczeństwa, coraz większa liczba migrantek i  migrantów, różnice w światopoglądach sprawiają, że powinniśmy z dużą dbałością traktować drugiego człowieka i dbać, aby czuł się on w naszym otoczeniu komfortowo. 

Kształtowanie postaw i budowanie wiedzy o tym jak dbać o poprawne relacje są punktem wyjścia do dobrze funkcjonującego społeczeństwa zarówno pracowników VWP jak i otoczenia. Ponadto w maju (europejski miesiąc różnorodności) zorganizowaliśmy wydarzenie Fabryka Różnorodności, w ramach której odbyły się warsztaty i webinary z ekspertami kierowane do Wszystkich naszych pracowników.

#STOPhejt - wszystkie aktywności wzmocnione zostały kampanią komunikacyjną #STOPhejt – „Tak się składa, że hejt wysiada”, która rozpoczęła się z początkiem listopada

 Podkreśla ona, że w Volkswagen Poznań nie ma miejsca na dyskryminację i mowę nienawiści. Jest ona także uwypuklana treściami związanymi z polityką antydyskryminacyjną oraz postami i artykułami w tematyce włączenia społecznego.

1+1=3

Konsekwentnie od 2010 roku realizowany jest także program 1+1=3, dzięki któremu pracownicy Volkswagen Poznań wspierają finansowo lokalne organizacje pożytku publicznego. Każdy kto przystąpi do programu, otrzymuje możliwość zadeklarowania wybranej kwoty (1,2,5,10 lub 20 zł.), która co miesiąc zasila konto wybranej organizacji. W roku 2022 nasze wsparcie trafiło do fundacji „Dzieciaki Czwórki” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu opiekującej się dziećmi z niepełnosprawnościami i wspierającej ich rodziny. Na ten cel pracownicy Volkswagen Poznań przekazali w sumie w roku 2022 ponad 95 000 PLN, a łącznie, od początku akcji, nasi pracownicy wsparli różne fundację na kwotę niemalże 1 000 000 PLN.

Ochrona Zdrowia

W roku 2022 Volkswagen Poznań cały czas kontynuował profilaktykę przeciwko COVID-19 poprzez umożliwienie szczepień dla pracowników i ich członków rodzin. W sumie na testowanie przeciwko COVID-19 w 2022 wydano ponad 3,7 mln PLN. Jako wzmocnienie działań zapobiegających infekcjom, zorganizowano szczepienia przeciwko grypie dla pracowników. Do początku listopada 337 pracowników zaszczepiło się przeciwko grypie sezonowej. Działalność profilaktyczna na rzecz szczepień została zauważona i doceniona przez zewnętrzne instytucje - Volkswagen Poznań otrzymał nagrodę Vacc Award za zaangażowanie w szczepienia ochronne pracowników. Od czerwca 2022 uruchomiono po 2 latach ponownie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe VWP dla pracowników, średnio miesięcznie jest 414 wizyt osób korzystających.

Od początku kryzysu w Ukrainie Volkswagen Poznań zadbał o zdrowie psychiczne i wellbeing pracowników organizując webinary z psychologami nt. radzenia sobie ze stresem w kryzysie i rozmów z dziećmi na temat wojny – webinary odtworzyło ponad 900 pracowników

 W  roku 2022 udzielono 55 indywidualnych konsultacji ergonomicznych oraz zrealizowano 25 warsztatów produkcyjnych, podczas których uwzględniono ergonomiczne rozwiązania. W celu zapobiegania dolegliwości narządu ruchu, w obszarach biurowych i produkcyjnych zaimplementowano 10 urządzeń do odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Współpraca

W ramach realizacji pola strategicznego People, obszar People & Transformation, Spółka kontynuuje i rozwija współpracę z uczelniami wyższymi, realizując m.in. studia dualne na kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Poznańskiej oraz programy stypendialne: Engineer Development Program dla studentów Politechniki Poznańskiej oraz Business Development Program dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dodatkowo, w 2022 roku firma przyjęła w swoje szeregi kilkudziesięcioro studentów z różnych uczelni w ramach praktyk wakacyjnych i projektowych, dając im możliwość realizacji innowacyjnych pomysłów, przynoszących korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i samych studentów. 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, Volkswagen Poznań prowadzi ogólnopolski konkurs „Be The Best”, dający studentom możliwość stawienia czoła realnym wyzwaniom, przed jakimi stoją fabryki, i stworzenia rozwiązań, które są następnie implementowane i w zauważalny sposób optymalizują codzienną pracę przedsiębiorstwa.

Współpraca Volkswagen Poznań z uczelniami wyższymi realizowana jest również w formie współorganizacji i udziału w konferencjach naukowych

 Wspieranie projektów prowadzonych przez uczelnie i studentów kontynuowane jest przez projekt badań nad jazdą autonomiczną Politechniki Poznańskiej, do którego  użyczono samochód, kontynuowano współpracę z kołem naukowym PUT Motorsport i wsparto budowę bolidu elektrycznego oraz podjęto się współprowadzenia projektu Laboratorium Zwinności, mającego na celu stworzenie sali ćwiczeniowej z wykorzystaniem metod zwinnych.