System Zarządzania Środowiskowego i Energią

Działania na rzecz ochrony środowiska należą do priorytetów Volkswagen Poznań

Świadczy o tym obowiązująca w zakładach Polityka Środowiskowa i Energetyczna, której głównym założeniem jest ciągłe minimalizowanie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego i Energią Zapewniający Zgodność ze Zobowiązaniami (Compliance) zgodny z międzynarodowymi normami ISO 14001 oraz ISO 50001 potwierdził, że zakłady Volkswagen Poznań spełniają wymagania prawne związane z ochroną środowiska  i zarządzaniem energią  oraz doskonalą technikę produkcji tym zakresie.

Systemu Zarządzania Energią

Zakłady VWP nr 1 i 4 posiadają certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 od 2004 roku, natomiast Odlewnia już o 2002 roku. Kolejnym krokiem było stworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 do istniejącego systemu ISO 14001, w wyniku czego powstał Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Energią. Wdrożenie systemu w zakładzie we Wrześni nastąpiło po uruchomieniu fabryki, w 2017 roku. Od 2019 roku funkcjonuje we wszystkich czterech zakładach wspólny System Zarządzania Środowiskowego i Energią Zapewniający Zgodność ze Zobowiązaniami (Compliance).

System ten stanowi narzędzie umożliwiające każdemu przedsiębiorstwu kontrolę, w sposób ciągły i systematyczny, nad wpływem wywieranym poprzez swoją działalność na środowisko naturalne oraz na gospodarkę energetyczną. Oparcie się na zapisach zawartych w standardach ISO 14001 oraz ISO 50001 pozwala zidentyfikować elementy działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko i gospodarkę energetyczną.

Polityka Środowiskowa i Energetyczna

Polityka Środowiskowa i Energetyczna

Najważniejszym dokumentem w obu systemach jest Polityka Środowiskowa i Energetyczna, która jest regularnie aktualizowana. Dokument ten zawiera zasady, jakimi kieruje się VW Poznań z zakresie ochrony środowiska i gospodarki energetycznej. Głównymi założeniami Polityki Środowiskowej i Energetycznej są ciągła poprawa, zminimalizowanie wpływu fabryki na otaczające ją środowisko i ograniczenie zużycia mediów. Jako producent samochodów dostawczych i komponentów zobowiązaliśmy się w polityce zostać wiodącym dostawcą zrównoważonej mobilności oraz wzorem w kwestiach ochrony środowiska. Jednocześnie, wraz z innymi zakładami w Koncernie Volkswagen, przyjmujemy wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu w ramach ograniczenia zmian klimatu, określonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i realizacji ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza. W 2022 roku cel ograniczenia wzrostu temperatury został zaostrzony do 1,5 stopnia Celsjusza.

Skuteczność podejmowanych działań oraz prawidłowość wdrożenia i bieżącego zachowywania wymagań prawnych oraz zasad obowiązujących norm jest regularnie poddawana kontroli przez niezależnych audytorów. Ich pozytywna opinia pozwala uznać Volkswagen Poznań za przedsiębiorstwo spełniające wysokie wymagania środowiskowo-energetyczne systemów ISO 14001 oraz ISO 50001.