Program 1+1=3

W ramach programu „1+1=3" pracownicy fabryki Volkswagen Poznań zebrali w ramach zbiórki publicznej 1 000 000 zł na rzecz osób potrzebujących.

1+1=3

Razem znaczy więcej
Więcej znaczy lepiej!


Razem znaczy więcej

W ramach programu „1+1=3" pracownicy fabryki Volkswagen Poznań zebrali w ramach zbiórki publicznej 1 000 000 zł na rzecz osób potrzebujących. Program „1+1=3" to akcja, która narodziła się w fabryce Volkswagen Poznań w 2010 roku. Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w tym regionie, zatrudnia blisko 10 000 osób i właśnie z tej ilości rodzi się siła. Dzięki zaangażowaniu kilku tysięcy pracowników fabryki, chcących wspierać finansowo potrzebujących udaje nam się wywoływać uśmiech na twarzach podopiecznych różnych organizacji pożytku publicznego. 


Program jest połączeniem wolontariatu pracowniczego i zbiórki publicznej, którą organizuje dana fundacja lub stowarzyszenie na terenie udostępnionym przez Volkswagen Poznań. W ramach programu wspierane są organizacje z regionu Wielkopolski, które w ramach corocznego głosowania wybierają pracownicy fabryki. W ramach jednej edycji programu wspierana jest tylko jedna, wskazana przez pracowników fundacja lub stowarzyszenie. Pracownicy zatrudnieni przez Volkswagen Poznań każdego roku dobrowolnie przystępują do programu i godzą się tym samym na comiesięczne potrącanie z ich wynagrodzenia niewielkiej kwoty (1, 2, 5, 10 lub 20 złotych do wyboru), która przekazywana jest bezpośrednio na konto wybranej większością głosów fundacji. 1, 2, 5,10 czy 20 złotych miesięcznie wydaje się być niewielką kwotą, ale przemnożony przez ilość pracowników, którzy przystępują do programu i 12 miesięcy trwania akcji daje sumy, dzięki którym udaje się „góry przenosić”.

14. EDYCJA (2023)
Dzieciaki Czwórki

Fundacja na co dzień opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do SP4 w Swarzędzu oraz ich rodzinami.


13. EDYCJA (2022)
Dzieciaki Czwórki

Fundacja na co dzień opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do SP4 w Swarzędzu oraz ich rodzinami.


11. EDYCJA (2021)
Fundacja Chcemisię

Dzięki funduszom wsparto wychowanków Domu Dziecka w Kołaczkowie.


11. EDYCJA (2020)
Stowarzyszenie Równy Start w Poznaniu

Środki pomogły w budowie centrum rehabilitacyjnego.


10. EDYCJA (2019)
Fundacja Tęczowa Gromada

Wsparcie zostało przeznaczone na rehabilitację.

9. EDYCJA (2018)
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Uśmiech Nadziei”

Za uzyskane środki zorganizowano turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych, oraz sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

8. EDYCJA (2017)
Fundacja Szlachetny Bohater

Dzięki funduszom sfinansowano dla podopiecznego Florianka pierwszy turnus rehabilitacyjny w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy. Fundacji udało się również zakupić wyposażenie dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu w postaci specjalistycznych neonatologicznych kocy grzewczych wraz z jednostką kontrolną dla noworodków.

7. EDYCJA (2016)
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek w Mielżynie k. Witkowa

Uzyskane środki zostały przeznaczone na remont domu pomocy społecznej.

10. EDYCJA (2015)
Stowarzyszenie Równy Start w Poznaniu

Środki pomogły w budowie centrum rehabilitacyjnego.


5. i 6. EDYCJA (2014 i 2013)
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

wsparcie w V i VI Edycji Programu. Z przekazanych środków sfinansowano rehabilitację i terapię dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz zakupiono niezbędne pomoce i sprzęt do usprawniania i przystosowywania do życia podopiecznych Stowarzyszenia.

4. EDYCJA (2012)
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci

Wsparcie przeznaczono na realizację programu "W szpitalu chcę być z mamą" realizowanego w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

3. EDYCJA (2011)
Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

Środki przeznaczono na remont placówki dla podopiecznych.

1. i 2. EDYCJA (2010 i 2009)
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

(dwukrotnie) Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Z zebranych środków sfinansowano także m.in.  montaż specjalistycznej windy.