Zmiana w zarządzie spółki Volkswagen Poznań

11 maja 2023

Stefanie Hegels – dotychczasowa Dyrektorka zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni, obejmie stanowisko Prezeski Zarządu Volkswagen Poznań. Tym samym zostanie członkiem trzyosobowego zarządu w pełni złożonego z kobiet – to ewenement w branży motoryzacyjnej i w historii koncernu Volkswagen. Obok Hegels w Zarządzie Spółki zasiadają także Jolanta Musielak odpowiedzialna za obszar personalny i organizacji oraz Agnieszka Olenderek kierująca pionem Finansów, Zakupów i IT. Jednocześnie, z dniem 1 lipca br., nowym dyrektorem zakładu produkcyjnego we Wrześni zostanie Thomas Kreuzinger – Janik kierujący dotychczas Odlewnią VWP w Poznaniu, natomiast dyrektorem odlewni zostanie Robert Wielgoss. Dotychczasowy Prezes i Dyrektor poznańskiego i swarzędzkiego zakładu po 10 latach pracy w Volkswagen Poznań najpierw jako Dyrektor zakładu w Poznaniu i Swarzędzu, potem od 2020 roku także Prezes Zarządu kończy swoją pracę w Volkswagen Poznań.