Wiceminister Tadeusz Kościński odwiedza teren budowy przyszłej fabryki Volkswagen Poznań we Wrześni

08 lutego 2016

Wiceminister Rozwoju Tadeusz Kościński odwiedził dziś zakłady Volkswagen Poznań. Wspólnie z Zarządem Spółki wiceszef  resortu zwiedził m.in. teren budowy przyszłej fabryki Craftera we Wrześni oraz Zespół Szkół nr1 Swarzędzu. W  ramach wizyty omawiano m.in. status przygotowań do uruchomienia fabryki, programy edukacyjne kształcenia zawodowego prowadzone przez przedsiębiorstwo oraz model współpracy ze Związkiem Zawodowym. Prezes Zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen wskazał na znaczenie współpracy z Ministerstwem Rozwoju: „Jako największy pracodawca w regionie jesteśmy odpowiedzialni za co najmniej 8000 miejsc pracy, dlatego zależy nam na dobrej współpracy i budowie relacji“. W ramach omawiania wyzwań w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wiceminister Kościński zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania kompleksowych rozwiązań w tym zakresie: „Chcemy rozwijać i promować szkolnictwo zawodowe. Niezbędna jest ścisła współpraca administracji publicznej z przedsiębiorcami i wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na lepsze dopasowanie kwalifikacji kadry do potrzeb rynku pracy”.  

Volkswagen Poznań to obecnie trzy zakłady produkcyjne na terenie Poznania i Swarzędza oraz czwarty zakład w budowie w Białężycach k. Wrześni. Fabryka Samochodów Użytkowych Volkswagen Poznań od ponad 20 lat jest częścią krajobrazu Wielkopolski. Już dziś firma pełni rolę lidera jako najlepszy pracodawca. Spółka jest jednocześnie największym pracodawcą w regionie. Obecnie zatrudnia 8000 osób, a wraz z uruchomieniem fabryki we Wrześni liczba ta wzrośnie do 10.000 pracowników. Volkswagen Poznań jest także firmą, dla której zrównoważony rozwój i partnerskie relacje z najbliższym sąsiedztwem oraz odpowiedzialność  za środowisko mają ogromne znaczenie.

Mając świadomość rosnących potrzeb dotyczących zatrudnienia Volkswagen Poznań podjął działania mające na celu zapewnienie  wykwalifikowanej kadry.  W 2005 roku w porozumieniu z Zespołem Szkół nr1 w Swarzędzu otwarto klasę o profilu Monter Mechatronik. Dziś w ofercie szkolnictwa zawodowego znajdują się  aż cztery specjalizacje: monter mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W  sumie we wszystkich rocznikach daje to prawie 300 uczniów. Taki kompleksowy model kształcenia przynosi wymierne efekty, zarówno dla uczniów jak i przedsiębiorstwa. Uczniowie mają szansę zdobyć unikatowe doświadczenie zawodowe i bardzo dobre wykształcenie. Firma uzyskuje dobrze przygotowanych i zmotywowanych pracowników.

Nowa fabryka we Wrześni położona jest 50 kilometrów na wschód od Poznania i pod każdym względem korzysta z bliskiej lokalizacji Volkswagen  Poznań w Antoninku zarówno w zakresie produkcji, logistyki, dostawców, a przede wszystkim zaś doświadczenia pracowników.

Przyszły teren Zakładu Crafter  obejmuje 220 ha, co stanowi powierzchnię 300 boisk piłkarskich. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych pracować tu będzie  3000 osób.  Dodatkowo w otoczeniu Zakładu lokalizują się  polscy i zagraniczni dostawcy,  co spowoduje dalsze zwiększenie zatrudnienia w regionie. Obecnie proces budowy hal produkcyjnych nowej fabryki oraz towarzyszącej im infrastruktury jest na ukończeniu, a pierwsze modele nowego Volkswagen Crafter opuszczą fabrykę jesienią tego roku.