W styczniu ulica Smołdzinowska na osiedlu Zieliniec zostanie zamknięta.

20 grudnia 2018

• Po trwających blisko 18 miesięcy pracach budowlanych przebudowa układu komunikacyjnego w Zielińcu została zakończona
• Od dnia 7.01.2019 ul. Smołdzinowska zostanie zamknięta i stanie się wewnętrzną ulicą fabryki Volkswagen Poznań
• Po zmianie droga zmieni nazwę na ulicę Solidarności

Poznań, 29.12.2018 – Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań „Włączenie ulicy Smołdzinowskiej do terenu fabryki jest przełomowym wydarzeniem w historii tego zakładu. Mamy za sobą ponad 4 lata wymagającego dialogu sąsiedzkiego, konsultacji społecznych oraz półtora roku przebudów układu komunikacyjnego w Zielińcu. Zakup tej nieruchomości jest zwieńczeniem naszych wieloletnich starań by zapewnić przyszłość dla fabryki i jej pracowników. Bardzo się cieszę, że w roku obchodów naszego 25-lecia możemy świętować również i ten sukces.”

Począwszy od 7. stycznia 2019 ulica Smołdzinowska znajdująca się na poznańskim osiedlu Zieliniec zostanie zamknięta dla ruchu publicznego. Zgodnie z zawartą umową kupna sprzedaży nieruchomości, ulica stanie się drogą wewnętrzną fabryki Volkswagen Poznań. Po trwających półtora roku przebudowach układu komunikacyjnego ukończono również prace budowlane w obrębie osiedla Zieliniec. Zapewnienie niezależnego, alternatywnego połączenia osiedla z ul. Warszawską było warunkiem koniecznym jaki spółka zobowiązana była spełnić przed włączeniem ulicy do terenu fabryki.

Krzysztof Bartosiak, Przewodniczący Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole „Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie układu komunikacyjnego w Zielińcu. Jako Rada Osiedla jesteśmy zadowoleni z tych inwestycji, gdyż z własnych, powierzonych nam środków nie mielibyśmy możliwości przebudowy takiej ilości dróg w tym rejonie. Współpraca z firmą VW układa się pomyślnie i w wielu kwestiach prowadzimy konstruktywny dialog.”

Na przebudowę dróg na Zielińcu spółka Volkswagen Poznań przeznaczyła 4,5 mln Euro. Poza przebudową i remontem 2 km ulic w tym także skrzyżowania Sośnicka/Warszawska, chodników i ścieżek rowerowych przebudowane zostały także sieci energetyczne, wodociągowa, gazowa i sieć telekomunikacyjna. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, monitoring oraz zagospodarowano zieleń.
Wartość realizowanej inwestycji była niższa niż wynosiła kwota partycypacyjna przeznaczona przez VWP. Dlatego po ostatecznym rozliczeniu inwestycji z Miastem Poznań różnica zostanie przelana do budżetu miasta na dalsze przebudowy dróg w Obrębie Osiedla Zieliniec.

Dietmar Mnich Dyrektor Zakładu w Poznaniu „Pozyskanie ulicy Smołdzinowskiej jest jednym z najważniejszych warunków rozbudowy zakładu w Antoninku. Zmiana ta pozwoli nam na scalenie nieruchomości należących do Volkswagen Poznań po obu stronach ulicy i połączenie obszaru produkcji aut z powstającym w tej chwili zapleczem logistycznym”

Nowa droga wewnętrzna uzyska także nową nazwę. Dotychczasową ulicę Smołdzinowską zastąpi ulica Solidarności, odnosząca się do działającej w Volkswagen Poznań Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność, która podobnie jak spółka rozpoczęła swoją działalność 25 lat temu.

Przebudowa Osiedla Zieliniec w liczbach:
- Inwestycja objęła 6 ulic: Sośnicka, Sarnia, Kamieńska, Grodnicka, Starachowicka i Zieleńska, w tym także skrzyżowanie Sośnicka/Warszawska w ciągu Drogi Krajowej nr 92
- Remont i budowa łącznie 2,2 km ulic, chodników i dróg rowerowych
- zmodernizowano przejazd kolejowy
- ponadto zasadzono w pobliżu osiedla Zieliniec 21 sztuk lipy drobnolistnej