Volkswagen Poznań zwiększa swoje zobowiązania na rzecz ochrony środowiska

15 lutego 2018

Od 1 stycznia 2018 roku fabryka w Poznaniu jest zasilana w 100% zieloną energią elektryczną. Spółka oficjalnie nawiązuje  współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w celu poszukiwania rozwiązań zmniejszających wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne,  w długiej perspektywie, nawet do zera. Volkswagen Poznań zaostrza swoje cele środowiskowe w zakładach produkcyjnych o 50% do 2025 roku dla wody, energii, odpadów, CO₂ i lotnych związków organicznych

Poznań, 12. lutego 2018. Początek roku to jednocześnie początek wielkiej ekologicznej zmiany w zakładach Volkswagena w Poznaniu i Swarzędzu.

Zgodnie ze strategią koncernu dotyczącą zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, spółka VW Poznań zdecydowała się na zakup wyłącznie zielonej energii elektrycznej niezbędnej do prac produkcyjnych i administracji obu zakładów.

„Nasze zakłady zużywają blisko 135 tys. MWh rocznie co odpowiada zużyciu energii przez blisko 95 000 osób. Tylko dzięki zakupowi 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zmniejszymy nasz wpływ środowiskowy i emisje CO₂ do powietrza o 78%. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku fabryki ‘Zero Impact’  o neutralnym wpływie na środowisko” – tak tę przełomową decyzję komentuje Dietmar Mnich, dyrektor Zakładu Caddy i Transporter VW Poznań.

Ambitne cele środowiskowe mają pomóc realizować naukowcy. W dłuższej prospektywnie bowiem VW Poznań chce zmniejszyć wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne, nawet do zera.

Stąd 12. lutego 2018 roku oficjalnie zawarto współpracę z  Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, której celem jest  szukanie pomysłów i rozwiązań nawet daleko poza branżą motoryzacyjną.

„Zakres naszej współpracy obejmuje gospodarkę odpadami, przede wszystkim przemysłowymi takimi jak piasek odlewniczy czy mączka wapienna używana na lakierni we Wrześni. Razem z pracownikami naukowymi będziemy szukali  technologii, dzięki którym możliwy będzie odzysk tych surowców i ich ponowne użycie do produkcji. Innym z zagadnień, nad którym wspólnie będziemy pracowali jest woda deszczowa i możliwość jej wykorzystania w procesach produkcyjnych, a także ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” – mówi Katarzyna Nowojewska, pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska VW Poznań.

Uniwersytet Przyrodniczy jest już 5 poznańską uczelnią wyższą obok Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, z którą Spółka nawiązała współpracę.

To jednak nie wszystkie ważne, ekologiczne decyzje podjęte w ostatnim czasie przez Volkswagen Poznań.  Fabryka zaostrza swoje cele środowiskowe w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Poznaniu i Swarzędzu. Nowe priorytety zakładają zmniejszenie o 50% zużycia energii, wody, ilości wytworzonych odpadów, emisji do powietrza lotnych związków organicznych i CO. Wizja ta ma zostać zrealizowana do 2025 roku w zakładach Caddy i Transporter, a okresem porównawczym są dane za 2010 rok.

„Każdego roku realizujemy dziesiątki inwestycji i optymalizacji, dzięki którym konsekwentnie  poprawiamy nasz bilans środowiskowy. Odzysk ciepła z procesów produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych, tak by ich pracą dało się elastycznie sterować w okresach przestojów i przerw, czy stosowanie zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania na montażu i w obszarze lakierni to tylko niektóre z już wdrożonych rozwiązań. Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji  ciepła  odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie” – dodaje na koniec Katarzyna Nowojewska.