Volkswagen Poznań z nowym Pracowniczym Programem Emerytalnym

05 marca 2019

Volkswagen Poznań jest jedną z niewielu firm w Polsce posiadającą Pracowniczy Program Emerytalny. Dotychczasowe porozumienie z 2012 roku zakładało comiesięczne wpłaty 100 pln na poczet przyszłych emerytur pracowników Volkswagen Poznań. W kontekście wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 4 października 2018, obecny program został dopasowany do 3,5%.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji „Przez te 7 lat funkcjonowania programu zbudowaliśmy w naszej załodze wysoką świadomość, jak ważne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Świadczy o tym zarówno wysoki poziom uczestnictwa w programie, jak i wysoki odsetek osób dobrowolnie opłacających składkę dodatkową (27% wszystkich uczestników). Przyjęta w październiku 2018 roku ustawa zakłada obowiązkowe zaangażowanie finansowe tak po stronie pracodawcy jak i samego pracownika. W Volkswagen Poznań podęliśmy decyzję o całkowitym sfinansowaniu przez pracodawcę składek na rzecz istniejącego i dobrze znanego Pracowniczego Programu Emerytalnego”

Hans Joachim Godau, Członek Zarządu ds. Finansowych Hans Joachim Godau, członek Zarządu ds. finansowych „Od momentu wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego w roku 2012 nasze przedsiębiorstwo zainwestowało już blisko 50 mln pln w zabezpieczenie emerytalne swoich pracowników. Wraz z aktualnym porozumieniem oraz dopasowaniem wysokości odprowadzanej składki do poziomu 3,5% miesięcznego wynagrodzenia dochodzi do tej sumy kolejne 60 mln pln. W ten sposób Volkswagen Poznań zwiększa w sposób znaczący swój wkład w długofalowe zabezpieczenie pracowników, oferując im do dyspozycji kolejny element płacowy.
Również pracownicy wnoszą swój wkład w ramach porozumienia - poprzez zwiększenie elastyczności czasu pracy w roku bieżącym oraz kolejnym. Umożliwi to ukierunkowane sterowanie planem produkcyjnym w zakładach, jak również wyrównanie wahań podczas czekającego nas wdrożenia nowych produktów.”

Warunkiem realizacji porozumienia jest zarejestrowanie powyższych zmian w PPE przez Komisję Nadzoru Finansowego. Odpowiedni wniosek został już złożony.