Volkswagen Poznań z nagrodą za jakość kształcenia zawodowego

18 września 2023