Volkswagen Poznań stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego

30 maja 2016

Od nowego roku szkolnego  20 uczniów rozpocznie naukę w klasie o profilu mechanik precyzyjny. To efekt umowy o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego podpisanej między Volkswagen Poznań, firmą Gestamp, a Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. To kolejna klasa zawodowa utworzona pod patronatem Volkswagen Poznań. Firma już od blisko jedenastu  lat szkoli uczniów w kilku zawodach. Wszyscy absolwenci po skończonej edukacji mają szansę na  pracę i rozwój w firmie.

W ubiegłym roku Volkswagen Poznań podjął rozmowy zmierzające do rozszerzenia działań związanych z kształceniem zawodowym. W związku z faktem, iż Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni znajduje się w niewielkiej odległości od nowo budowanego zakładu produkcji Volkswagen Crafter, a poziom kształcenia w tej szkole stoi na bardzo wysokim poziomie, podjęto rozmowy z samorządem wrzesińskim na temat współpracy z tą placówką.

- Nasi uczniowie oprócz praktycznej nauki zawodu mają też rozszerzony program naukijęzyka niemieckiego. Kończąc szkołę mają nie tylko wszystkie stosowne do kierunku nauki polskie egzaminy, ale również możliwość uzyskania  niemieckiego  certyfikatu AHK, który potwierdza wykształcenie  i umożliwia pracę w wielu krajach Unii Europejskiej – podkreśla Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań proces kształcenia zawodowego prowadzi już od 2005 roku. Współpraca w tym zakresie do tej pory odbywa się z Zespołem Szkół nr 1 w SwarzędzuObecnie Volkswagen Poznań kształci ponad dwustu uczniów w czterech zawodach: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Prawie wszyscy absolwenci klas patronackich Volkswagena, którzy spełnili ustalone wcześniej wymagania, znalazło pracę w fabryce – jest to imponująca liczba 92 procent spośród wszystkich dotychczasowych absolwentów.

W nowej klasie uczyć się będzie 20 uczniów.  Spośród  nich 12 zostanie pracownikami młodocianymi Volkswagen Poznań, zaś pozostałych 8 - firmy Gestamp, która jest dostawcą części do karoserii do fabryki Volkswagena w Antoninku oraz w przyszłości będzie dostarczać części do karoserii do nowego zakładu w Białężycach k. Wrześni. Oprócz klasy w zawodzie mechanika precyzyjnego, Volkswagen Poznań  już teraz prowadzi wstępne rozmowy na temat powoływania w przyszłości kolejnych klas patronackich we Wrześni. Mają to być zawody związane z lakiernictwem  oraz  blacharstwem samochodowym. Aby uczyć się w klasie patronackiej, należy złożyć dokumenty w szkole we Wrześni. Szkoła przekaże następnie do Volkswagen Poznań listę wszystkich kandydatów i firma przeprowadzi proces rekrutacyjny. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły, można otrzymać tam również ulotkę, w której znajdują się wszystkie terminy związane z naborem.