Volkswagen Poznań po raz kolejny włącza się do akcji „Godzina dla Ziemi”

28 marca 2019

Już w najbliższą sobotę 30.03. o 20:30 na godzinę wyłączone zostaną światła w 4 zakładach Volkswagen Poznań. Poza wyłączeniem części infrastruktury zakładowej zgaśnie także logotyp VW o średnicy 13 metrów, który umiejscowiony jest na kominie lakierni poznańskiej fabryki samochodów.

Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań „Choć sama akcja ma wymiar wyłącznie symboliczny koncentruje uwagę milionów osób na całym świecie na rzeczach ważnych: ochronie środowiska i zasobów naturalnych naszej Planety. Idee te przyświecają nam również w codziennej produkcji samochodów i komponentów.”

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce środowiskowej, na przestrzeni ostatnich 8 lat zakłady Volkswagen Poznań znacząco zmniejszyły swój wpływ na środowisko. W okresie tym poprzez inwestycje w efektywne energetycznie maszyny i urządzenia, optymalizacje procesów udało się obniżyć zużycie energii elektrycznej o ponad 30% . Podobnie ze zużyciem wody, w perspektywie 2010-2018 zakład w Poznaniu zmniejszył pobór wody o ponad 30%. Z kolei decyzja o zakupie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych pozwoliła na obniżenie emisji CO₂ aż o 85%. Począwszy od 2018 roku energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów, a od 2019 także komponentów, wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane i rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki certyfikaty.

Volkswagen Poznań swój wpływ na środowisko zmniejsza także dzięki licznym innowacjom. Przykładem takiego rozwiązania jest odzysk ciepła odpadowego z układu sprężarek zlokalizowanych w Odlewni Volkswagen Poznań. Dzięki współpracy z firmą Veolia, ciepło powstałe w procesach przemysłowych trafia poprzez węzeł cieplny do miejskiego systemu ciepłowniczego i jest wykorzystane do ogrzania 30 domów i szpitala znajdującego się w sąsiedztwie zakładu.

Innym działaniem wspierającym nie tylko realizację celów środowiskowych, ale także istotnym dla relacji sąsiedzkich była akcja nasadzania 25 000 drzew z okazji jubileuszu 25-lecia spółki. Nasadzenia odbyły się wiosną zeszłego roku w pobliżu zakładu w Poznaniu – Antoninku. Kolejna akcja planowana jest także i w tym roku. Od 15.04 do 17.04 pracownicy Volkswagen Poznań zasadzą 26 000 drzew w sąsiedztwie zakładu we Wrześni.