Volkswagen Poznań nagrodzony jako Przyjazny Pracodawca

30 kwietnia 2016

Volkswagen Poznań znalazł się w gronie laureatów  konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W środę 20 kwietnia  Zarząd Volkswagen Poznań odebrał z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" certyfikaty “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

To dla nas bardzo cenna nagroda – mówi Jolanta Musielak członek Zarządu ds. Personalnych. – Pierwszy raz otrzymaliśmy ten laur w 2011 roku. Fakt, że po pięciu latach jesteśmy ponownie w gronie laureatów świadczy, że długoletnia ciężka praca, oparta na dialogu oraz konsekwentnej realizacji strategii najlepszego pracodawcy przynosi efekty.

Celem konkursu jest bowiem promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów  zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

Chcemy w ten sposób pokazać, że dobra współpraca oparta na partnerstwie między związkami zawodowymi a pracodawcą jest możliwa – podkreśla Piotr Olbryś, szef NSZZ Solidarność w Volkswagen Poznań.  – to wyróżnienie jest uwieńczeniem tej współpracy.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się 21 firm z całej Polski, reprezentujących różne branże. Łączy ich to, że szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
 
Nagrodzone firmy mogą posługiwać się certyfikatem  „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przez kolejne trzy lata.