Volkswagen Poznań liderem „Rankingu Odpowiedzialnych Firm”

28 kwietnia 2015

Volkswagen Poznań zdobył pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”. Ranking przygotowywany przez „Dziennik Gazeta Prawna” jest najważniejszym w Polsce zestawieniem przedsiębiorstw ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) .

Ogłoszenie wyników IX edycji rankingu odbyło się w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W tegorocznej edycji plebiscytu udział wzięły 74 przedsiębiorstwa z różnych dziedzin gospodarki. Ranking Odpowiedzialnych Firm przygotowywany jest przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego dla Dziennika Gazety Prawnej, weryfikowany przez PwC. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia.

Nagrodę w imieniu Volkswagen Poznań odebrała Patrycja Kasprzyk, Specjalista Koordynujący Działu Komunikacji.„Dwa lata temu Volkswagen Poznań nie był jeszcze notowany w rankingu. Dzisiaj odbieramy wyróżnienie, jako wiodące przedsiębiorstwo w branży. Nieprzypadkowo w ostatnich latach skupiliśmy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania.  Produkujemy coraz więcej samochodów, niebawem otworzymy kolejną fabrykę pod Wrześnią, jesteśmy już dzisiaj największym pracodawcą w Wielkopolsce, a w najbliższym czasie zatrudnimy kolejne 3000 pracowników. Warunkiem koniecznym dla tak intensywnego rozwoju jest uzyskanie akceptacji społecznej: myślę tu o najbliższym sąsiedztwie naszych zakładów, o pracownikach, związkach zawodowych, o dostawcach, ale też uczniach, studentach czy organizacjach pozarządowych” – mówiła po odbiorze wyróżnienia Patrycja Kasprzyk.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest sporządzany na podstawie modyfikowanej corocznie ankiety. W tegorocznej ankiecie zawartych było 60 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z następujących pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie.

Gościem Specjalnym wydarzenia był Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. „ W dobie wielu wyzwań, przed którymi stają nie tylko gospodarki krajowe, ale też procesy ekonomiczne w regionie europejskim oraz rynki światowe, rozmowa o zagadnieniach społecznej odpowiedzialności jest szczególnie ważna.” - stwierdził Wicepremier Piechociński.

Przedsiębiorstwa wyróżnione w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”

1.Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

2. CEMEX Polska Sp. z o.o.

3. Toyota Motor Manufacturing Poland