Volkswagen Poznań dba o relacje z sąsiadami

12 lutego 2017

Konsultacje Spółki z przedstawicielami mieszkańców Osiedla Zieliniec w sprawie rozwoju fabryki trwały kilka lat. Jednym z tematów rozmów była kwestia zmian w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy przemysłowej przy ul. Warszawskiej w Poznaniu”.  Spółka, aby móc się dalej rozwijać, zabezpieczyć miejsca pracy i w sposób optymalny wykorzystać posiadane grunty musi scalić tereny należące do fabryki. Aby tego dokonać, konieczne jest jednak zamknięcie ul. Smołdzinowskiej rozdzielającej te nieruchomości. W rozmowy z mieszkańcami zaangażowani byli również m.in. pracownicy Politechniki Poznańskiej, którzy za pomocą analizy wielokryterialnej sporządzili propozycję wariantów przebudowy układu komunikacyjnego, które uwzględniały propozycje mieszkańców oraz interes fabryki. To właśnie nad tymi wariantami w połowie 2013 roku, w ramach konsultacji społecznych w sprawie zmian w MPZP opowiadali się w głosowaniu mieszkańcy Zielińca. W trakcie tego pomocniczego głosowania 264 osób opowiedziało się za zmianą układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Zieliniec, zaś 193 mieszkańców było przeciwnych. Frekwencja wyniosła wówczas 57%.  Wyniki głosowania zostały wzięte pod uwagę przy uchwaleniu zmian w MPZP dla tego obszaru.

W lipcu 2014 Rada Miasta Poznania uchwaliła MPZP „Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej w Poznaniu” który zakłada m.in, że ul. Smołdzinowska stanie się wewnętrzną drogą Spółki. Dotychczas ulica ta rozdzielała tereny należące do Volkswagena uniemożliwiając tym samym dalszy rozwój i rozbudowę zakładu. Przed uchwaleniem zmian w MPZP władze poznańskiej fabryki zobowiązały się do przeznaczenia ponad 18 mln złotych na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Zieliniec. Przekazane środki zostaną wykorzystane na wybudowanie skrzyżowania ul. Warszawskiej z Sośnicką i gruntowny remont istniejącej infrastruktury drogowej Zielińca - ulicy Sarniej, Kamieńskiej oraz Starachowickiej.

Najbliższe spotkanie z mieszkańcami Antoninka oraz Zielińca poświęcone będzie zmianom w układzie komunikacyjnym w rejonie osiedla Zieliniec.  „Cały czas rozmawiamy z mieszkańcami w sprawie konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w ramach wybranego wariantu. Zależy nam na tym, aby nowy układ drogowy, był możliwie jak najbardziej dopasowany do potrzeb mieszkańców . Oczywiste było dla nas to, że po uchwaleniu zmian w MPZP „Strefa Przemysłowa przy ul. Warszawskiej w Poznaniu” będziemy nadal chętnie i regularnie spotykać się z naszymi sąsiadami, by wspólnie omawiać tematy ważne dla obu stron. Dialog z mieszkańcami to jeden z fundamentów naszej strategii dobrego sąsiedztwa” - mówi Dietmar Mnich, Dyrektor Zakładu w Antoninku

Spotkania z sąsiadami zakładów to przede wszystkim platforma współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Podobne spotkania z mieszkańcami odbywają się również w innych lokalizacjach, gdzie mieszczą się zakłady produkcyjne spółki – na Wildzie, czy we Wrześni. „Zależy nam na tym, aby być dobrym sąsiadem i ważnym elementem życia lokalnych społeczności. Dlatego nie tylko regularnie spotykamy się z mieszkańcami naszej najbliższej okolicy, ale również wspieramy inicjatywy istotne dla naszych interesariuszy – obecni jesteśmy chociażby podczas osiedlowych pikników czy festynów, pomagamy rozwijać działania proekologiczne czy integracyjne” – mówi Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Komunikacji Volkswagen Poznań