Uzyskanie Certyfikatu KAMS

22 listopada 2013

Po wielu przygotowaniach zdobyliśmy Certyfikat KAMS.

Po tygodniu trwania audytu, polegającym na rozmowach oraz obchodach obszarów, udało się nam uzyskać Certyfikat KAMS.

Audyt potwierdził, że nie tylko mamy określone procedury, które tworzą system KAMS ale również realizujemy zadeklarowane w procedurach procesy.

Szczególnie wyróżnione zostały 3 elementy działań BHP i określone w programie "Good Practice": - Kampania KAMS nawiązująca do bezpiecznej pracy - Konkurs BHP - Analiza Incydentów.

KAMS – czyli Koncernowy System Bezpieczeństwa Pracy (Konzern Arbeitsschutz Management System). Celem Systemu Bezpieczeństwa Pracy czyli KAMS jest trwała poprawa wydajności i efektywności BHP. Realizacja tego celu odbywa się poprzez wskazanie zadań i opracowanie jednolitych standardów w koncernie, systematyczne organizowanie i konsekwentne stosowanie zasad BHP, realizacja zadań BHP na wszystkich szczeblach hierarchii oraz uwzględnianie BHP na każdym etapie tworzenia i unikanie wszelkiego rodzaju zakłóceń. Odbiorcami KAMS są wszyscy pracownicy Volkswagen Poznań. System dotyczy wszystkich zakładów w Poznaniu i Swarzędzu. Uzyskanie Certyfikatu KAMS integruje się ze strategią Volkswagen MACH18.