Trójstronny list intencyjny dla linii tramwajowej w Swarzędzu podpisany

20 lipca 2023

Miasto Poznań, Gmina Swarzędz oraz Volkswagen Poznań podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu analizy celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza.

Obecnie komunikacja zbiorowa pomiędzy Poznaniem a Swarzędzem oparta jest na komunikacji autobusowej i kolejowej. Mieszkańcy oraz władze samorządowe obu miejscowości od lat zwracają uwagę na konieczność rozszerzenia oferty komunikacyjnej. Dostrzegają to także władze spółki Volkswagen Poznań, której spore grono pracowników dojeżdża do pracy właśnie na tej trasie. 

Podpisany list intencyjny wyraża intencje stron w zakresie wspólnego opracowania analizy i oceny uwarunkowań przestrzennych, demograficznych, rozwojowych i innych, mogących przyczynić się do zapewnienia efektywności ekonomicznej przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza. W jednym z etapów prac analitycznych zbadane zostaną też warianty organizacji komunikacji zbiorowej uwzględniające oczekiwania komunikacyjne pracowników spółki Volkswagen, związane z okresowo zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi komunikacyjne w ciągu doby.