Rozpoczynamy 15 rok kształcenia zawodowego Volkswagen Poznań

28 września 2019

Volkswagen Poznań rozpoczął  jubileuszowy 15. rok kształcenia zawodowego. W czasie dzisiejszej uroczystej inauguracji roku szkolnego do klas patronackich Volkswagen Poznań dołączyło 60 nowych uczniów, a kolejnych 60 absolwentów w tym 5 kobiet kończących edukację odebrało umowy o pracę.  Dotychczas przez minione 14 lat programu kształcenia zawodowego firma może pochwalić się 525 absolwentami, z których 461 spełniło kryteria i zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły, co stanowi aż 80% osób kończących naukę w klasach patronackich. W czasie inauguracji roku szkolnego udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele spółki Volkswagen Poznań oraz władz lokalnych i samorządowych.

Volkswagen Poznań postawił na strategiczne działania w zakresie kształcenia zawodowego już w 2005. Od 15 lat spółka współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W pierwszej placówce firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (od obecnego roku szkolnego: automatyk). . We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny. To efekt obecności Volkswagena we Wrześni, gdzie powstała nowa fabryka produkująca model VW Crafter  oraz wynik  współpracy z władzami samorządowymi i poddostawcami.

Proces edukacyjny rozłożony jest na trzy lata, w trakcie których uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Na zakończenie przechodzą oni polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak również opcjonalnie egzamin niemiecki przed Polsko- Niemiecką Izbą Przemysłowo –Handlową, uprawniający do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej. Uczniowie mają także szansę podnoszenia swoich kwalifikacji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzonym oraz wymianom zagranicznym. Najlepszy absolwent z każdego  rocznika ma możliwość udziału w programie rozwojowym „Wędrowiec”, polegającym na rocznej pracy w zagranicznym zakładzie naszego koncernu.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji Volkswagen Poznań: „Pół tysiąca absolwentów to wielkie osiągnięcie i dowód na efektywną współprace biznesu, władz samorządowych i szkół branżowych. Nie mam wątpliwości, że uczniowie, którzy podjęli kształcenie w naszych klasach patronackich, zostali doskonale przygotowani do wyzwań i potrzeb rynku pracy. Dzięki nauce w najnowocześniejszym środowisku zdobywają oni unikatowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie i kompetencje fachowe niezbędne w dobie rewolucji przemysłowej 4.0”