Przebudowy w Zielińcu na ukończeniu

15 października 2018

Po trwających blisko 16 miesięcy pracach budowlanych w obrębie układu komunikacyjnego w Zielińcu zakończono jeden z kluczowych etapów tej inwestycji. W dniu 15.10. została wdrożona i przekazana do użytkowania sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Sośnickiej.

Katarzyna Nowojewska, kierownik działu planowania i ochrony środowiska ”Oddanie do użytkowania tego skrzyżowania to jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Trwa procedura odbiorowa, przekazywane do użytkowania są kolejne ulice na osiedlu Zieliniec.” W przebudowę dróg na Zielińcu spółka Volkswagen Poznań zainwestowała 18,7 mln złotych. Przebudowa wykonywana jest przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w ramach umowy partycypacyjnej z Miastem Poznań podpisanej 1 lipca 2014 roku, a zmiany układu komunikacyjnego są wynikiem trwającego blisko 4 lata dialogu sąsiedzkiego i konsultacji społecznych dotyczących włączenia ul. Smołdzinowskiej i wykorzystania jej jako drogi wewnętrznej fabryki. Poza przebudową i remontem 2 km ulic, chodników i ścieżek rowerowych przebudowane zostały także sieci energetyczne, wodociągowa, gazowa i sieć telekomunikacyjna. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, monitoring oraz zagospodarowano zieleń.

Dietmar Mnich, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań w Antoninku „Przebudowa układu drogowego w obrębie osiedla Zieliniec to inwestycja warunkująca dalszy rozwój fabryki. Stanowiła duże wyzwanie organizacyjne zarówno dla nas jako inwestora zastępczego, jak i dla Zarządu Dróg Miejskich, czy firmy wykonawczej. Podczas prac projektowych i wykonawczych napotkaliśmy wiele trudności i kolizji występujących pomiędzy istniejącą infrastrukturą podziemną a realizowaną inwestycją, co wpłynęło bezpośrednio na wydłużenie prac budowlanych. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości jakie niesie ze sobą budowa ulic w żyjącym osiedlu. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować naszym sąsiadom za ich cierpliwość, wyrozumiałość i przeprosić za wszelkie utrudnienia z jakim spotkali się w czasie przebudów. W rezultacie przeprowadzonej przebudowy układu Spółka została zobowiązana do nasadzeń kompensacyjnych. W dniu 25 października pracownicy fabryki w Antoninku wspólnie z Zespołem Lasów Poznańskich zasadzą 22 sztuki lipy drobnolistnej.

Dietmar Mnich, „Podczas spotkań z mieszkańcami otrzymywaliśmy wiele sygnałów dotyczących kwestii nasadzeń drzew w rejonie Osiedla Zieliniec. Kończąca się przebudowa układu komunikacyjnego wymusiła wycięcie określonej ilości drzew, co zostanie zrekompensowane. Nie było łatwo znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy posadzić sadzonki – nie można bowiem sadzić drzew w pobliżu pasu drogowego, ani w miejscach zasłaniających widoczność. W związku z tym zwróciliśmy się o pomoc do partnera, jakim jest Zespół Lasów Poznańskich, z prośbą o wskazanie najlepszego miejsca. Współpraca z pewnym partnerem, jakim jest Zespół Lasów Poznańskich, daje nam pewność co do pielęgnacji i utrzymania się sadzonek”.

Przebudowa w liczbach:

  • Inwestycja objęła 6 ulic w tym skrzyżowanie Sośnicka/Warszawska w ciągu Drogi Krajowej nr 92
  • Remont i budowa łącznie 2,2 km ulic i chodników
  • zmodernizowano 1 przejazd kolejowy
  • Wartość umowy partycypacyjnej
  • 18,7 mln złotych. Środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane na przebudowę ulic zostaną przekazane do budżetu Miasta Poznań w celu dalszej poprawy infrastruktury na osiedlu Zieliniec.