Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”

13 lutego 2012

Deutsch-Wagen-Tour jest projektem realizowanym przez Goethe- Instytut w Warszawie. Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec wraz z Ambasadą Niemiec w Warszawie, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Głównym sponsorem projektu jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Celem programu „Deutsch-Wagen-Tour” jest popularyzacja nauki języka niemieckiego w Polsce. Na potrzeby projektu Volkswagen Poznań, będąc głównym sponsorem, oddaje lektorom Goethe-Institut do dyspozycji pięć specjalnie na ten cel przeznaczonych i oznakowanych nowych samochodów VW Caddy.

W ramach akcji „Deutsch-Wagen-Tour” samochody z logo projektu odwiedzają w całej Polsce szkoły, przedszkola, centra edukacyjne i uczelnie. Profesjonalnie przygotowani lektorzy prowadzą zajęcia lekcyjne, współorganizują dni otwarte, uczestniczą w projektach językowych i spotkaniach z rodzicami. Poprzez gry, zabawy, konkursy i animacje językowe lektorzy zachęcają do poznawania języka niemieckiego oraz kultury naszego zachodniego sąsiada. Założeniem jest, aby wizyty lektorów w ramach Deutsch-Wagen-Tour stały się źródłem inspiracji dla nauczycieli i przyczyniły się do wzrostu motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów.
Projekt „Deutsch-Wagen-Tour” skierowany jest do młodzieży szkolnej, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, studentów oraz osób odpowiedzialnych za edukację.

Stałymi punktami postojowymi są miasta Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin i Olsztyn, skąd lektorzy wyruszają również do innych miejscowości w całym kraju i docierają nawet do najbardziej odległych zakątków.
Lektorzy mają do dyspozycji niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne, materiały multimedialne oraz informacyjne. Lektorów można zaprosić do odwiedzania placówek oświatowych, udziału w konsultacjach z nauczycielami i rodzicami, podczas których chętnie poinformują o projekcie i korzyściach wynikających ze znajomości języka niemieckiego.
Trasę samochodów oraz miejsca, do których dotarły, można śledzić na stronie projektu www.deutsch-wagen-tour.pl.
Projekt będzie kontynuowany przez okres trzech lat.


W ramach realizacji zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) spółka Volkswagen Poznań wspiera m.in. aktywności pro-edukacyjne. Od roku 2012 Volkswagen Poznań jest Sponsorem Głównym Projektu Deutsch-Wagen-Tour.
Podpisane porozumienie o współpracy przewiduje udostępnienie Goethe-Instytut pięciu samochodów typu VW Caddy (samochody pozostają własnością VW Poznań) w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2014.
Pojazdy są ubezpieczone w zakresie AC, OC i NW na terenie Polski.


Volkswagen Poznań jest 100% spółką-córką marki Volkswagen Nutzfahrzeuge (Volkswagen Samochody Użytkowe). Obok fabryki w Hanowerze w Niemczech i w Pacheco w Argentynie jest trzecią fabryką na świecie, w której produkowane są lekkie samochody użytkowe tej marki.