Poznaliśmy zwycięzców "Niebieskich Grantów"!

28 czerwca 2012

Poznaliśmy zwycięzców "Niebieskich Grantów"!

W środę (20.06) w siedzibie naszej spółki odbyły się obrady Jury, które miały wyłonić zwycięzców I Edycji konkursu „Niebieskie granty Volkswagen Poznań”. Otrzymaliśmy od Was dziewięć wniosków zgłoszeniowych- za każdy z nich gorąco dziękujemy! Wiemy jak wiele trudu i zaangażowania każdy z Was włożył w jego rzetelne i profesjonalne przygotowanie. Wiedząc to, tym trudniej było nam wybrać trzy najlepsze projekty, zwłaszcza, że wszystkie były niezwykle interesujące i merytorycznie dobrze przygotowane. Niestety regulamin konkursu jest nieubłagany. W skład Jury weszli przedstawiciele spółki Volkswagen Poznań, Fundacji Nasza Ziemia oraz Miasta i Gminy Swarzędz.


Każdy z wniosków został dokładnie omówiony i oceniony zgodnie z kryteriami wymienionymi w regulaminie konkursu. W związku z małym zainteresowaniem uczestnictwem w programie ze strony pracowników spółki Volkswagen Poznań Jury Konkursu zdecydowało o przeznaczeniu puli 6000 złotych przygotowanych dla pracowników VWP działających w organizacjach pozarządowych do ogólnej puli konkursu. Dzięki temu mogliśmy wybrać : zwycięski grant w kategorii szkół, zwycięski grant w kategorii organizacji pozarządowych oraz dodatkowy grant, który był najlepszy spośród zgłoszonych. Dbając o obiektywność , transparentność oraz poprawność merytoryczną głosowania skorzystaliśmy w czasie obrad Jury z Karty oceny projektu. Zawierała ona w sobie wyszczególnione kryteria, które były wymienione w regulaminie konkursu. Karta zawierała następujące aspekty: poprawność merytoryczna wniosku, liczba beneficjentów programu, działania aktywizujące lokalna społeczność, długoterminowość działań i efektów, skala przedsięwzięcia, zaplanowane efekty działań (ekologiczne, rzeczowe i medialne), ogólna atrakcyjność projektu, liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu, wielkość i gwarancja budżetu oraz uwzględnienie zasad dydaktycznych proponowanych działań. Każdy z tych aspektów był przez nas oceniany w skali od 1 do 10 , a uzyskane dzięki temu oceny cząstkowe po dodaniu dawały ogólną ocenę projektu. Oficjalnie pragnę poinformować, że zwycięzcami I Edycji konkursu „ Niebieskie granty Volkswagen Poznań” zostały następujące projekty :


1) „Ptasi azyl w zgiełku miasta” autorstwa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
2) „Eko szkoła 85” autorstwa Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu im. Kawalerów Maltańskich
3) „Ogródek roślin miododajnych” autorstwa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa

Serdecznie gratulacje dla zwycięzców!
Podziękowania i gratulacje należą się także wszystkim tym, którym w I Edycji naszego konkursu się nie powiodło. Wszystkie zgłoszone projekty stały na naprawdę wysokim poziomie i świadczyły o dużym zaangażowaniu i pasji do ekologii . Dziękujemy za trud i pracę włożone w przygotowanie wniosków