Niebieskie Granty Volkswagen Poznań

20 kwietnia 2012

Wkrótce wystartuje I Edycja konkursu „Niebieskie granty Volkswagen Poznań” ! We współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, VWP zainicjował akcję, która ma poprawić świadomość ekologiczną wśród mieszkańców w sąsiedztwie naszych zakładów na poznańskiej Wildzie, w Antoninku oraz na obszarze Swarzędza.

Idea

Volkswagen bardzo poważnie pochodzi do kwestii ochrony środowiska. Podejmujemy inicjatywy poprawiające świadomość ekologiczną zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest stworzenie konkursu grantowego skierowanego do najbliższego sąsiedztwa zakładów VWP, czyli do mieszkańców Wildy, Antoninka oraz Swarzędza. Konkurs grantowy wpisuje się w strategię zaangażowanie społecznego, którą firma sukcesywnie realizuje choćby poprzez program Mini Handball czy tez rewitalizację Jeziora Swarzędzkiego.

Cel konkursu :

Celem konkursu jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu lub programu na rzecz :
- poszerzania wiedzy o ochronie przyrody
- kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa
- propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie
- wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Kto może zgłosić się po grant?

Program grantowy „ Niebieskie granty Volkswagen Poznań” składa się trzech niezależnych względem siebie konkursów skierowanych do trzech różnych grup (koszyków) odbiorców. Pierwszą z nich stanowią szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie- zarówno publiczne jak i prywatne zlokalizowane w sąsiedztwie VWP. Na projekty przygotowane przez uczniów przeznaczamy pulę 6000 zł. Drugi koszyk stanowią nasi pracownicy, którzy aktywnie działają w organizacjach lub stowarzyszeniach. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest znaczny udział załogi przy tworzeniu lub realizacji danego projektu. Do ich dyspozycji przygotowaliśmy pulę 6000 zł. Trzeci konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, zwłaszcza stowarzyszeniom, czy fundacjom- w tym wypadku nie wymagamy już jednak udziału naszych pracowników w danym przedsięwzięciu. Pula grantów do rozdysponowania wynosi tutaj również 6000 zł.

Jakie projekty mogą być zgłaszane do konkursu ?

Hasłem przewodnim konkursu jest szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego oraz ekologia. Nie precyzujemy dokładnych wymagań, nie staramy się narzucać konkretnych tematów- wszystko zależy od kreatywności oraz możliwości potencjalnych grantobiorców ! Jedynym wymogiem jest realizacja projektu we wspomnianych obszarach Antoninka, Wildy lub Swarzędza, rozpoczynających się nie wcześniej niż 01.09.2012 i trwających nie dłużej niż do 31.03.2013. Wśród zgłaszanych projektów mogą znaleźć się na przykład projekty związane z wytyczeniem oraz oznakowaniem ścieżki rowerowej, stworzeniem zielonego zakątka w szkole, zaprojektowaniem i wdrożeniem pomysłów związanych z oszczędnością energii , czy też instalacji zachęcającej do selektywnej zbiórki odpadów. Wszystko zatem w Waszych rękach( i głowach) !

Jak zgłosić się do konkursu ?

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne do pobrania pod adresem www.niebieskiegranty.pl, www.volkswagen-poznan.pl oraz www.naszaziemia.pl. Wydrukowane już formularze dostępne będą również w budynku BUS. Poprawnie wypełnione wnioski należy przesłać listownie na adres Volkswagen Poznań, ul. Warszawska 349 , 61-060 Poznań z dopiskiem „ Niebieskie granty”. Na Wasze projekty czekamy do końca maja!
Dla wszystkich potencjalnych grantobiorców 25.04.2012 o godzinie 9:00 w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym BUS odbędzie się szkolenie dotyczące pisania wniosków grantowych . Podczas spotkania każdy zainteresowany dowie się jak prawidłowo wypełnić wniosek, na co szczególnie zwrócić uwagę przy jego uzupełnianiu oraz będzie miał szansę uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu. Ponad to uruchomiliśmy skrzynkę mailową niebieskiegranty@vw-poznan.pl , gdzie możecie w dowolnym momencie kierować swoje pytania lub sugestie dotyczące programu grantowego.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.niebieskiegranty.pl

Ulotka do pobrania