Niebieskie Granty przyznane po raz trzeci

22 października 2014

Poznaliśmy zwycięzców III edycji programu Niebieskie Granty. W ramach programu najbardziej kreatywni Wielkopolanie otrzymali granty na realizację ekologicznych projektów o łącznej wartości 24 tys. zł oraz VW Caddy w bezpłatne roczne użyczenie. Tegoroczną edycję zdominowały projekty dotyczące roli i znaczenia pszczół w życiu człowieka

Niebieskie Granty

Celem konkursu "Niebieskie Granty" jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu, programu lub instalacji na rzecz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej na terenie województwa wielkopolskiego. Program doczekał się już swojej III edycji. Program „Niebieskie Granty” został zainicjowany przez Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia w 2012 roku. Dzięki wsparciu poznańskiej fabryki Volkswagena w dwóch poprzednich edycjach programu udało się zrealizować projekty, których łączna wartość przekroczyła 55 000 złotych.

Pszczoły zdominowały program

W tegorocznej edycji najwięcej wniosków zgłoszeniowych dotyczyło roli i znaczenia pszczół w życiu człowieka. Miało to swoje odzwierciedlenie w wynikach III edycji programu. Aż trzy spośród pięciu zwycięskich projektów traktowało o tych pożytecznych owadach. Przykładem takiego projektu jest projekt pod wielomówiącym tytułem” Przychylmy pszczołom nieba”. W jego ramach uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach wykonają własnoręcznie swoisty hotel dla pszczół.

Nie mniej ciekawie zapowiada się projekt Szkoły Podstawowej nr 21 , w ramach którego smutny betonowy plac zamieni się w zieloną oazę, która stanie się idealnym miejscem do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w terenie.

Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie z projektem „Eko tube” to kolejny laureat programu. Ich nowatorskie podejście do aktywnej edukacji ekologicznej oraz pomysł jak zdobytą wiedzą dzielić się z otoczeniem w dużej mierze przyczyniły się do sukcesu.

Najbardziej zadowoleni z wyników III edycji są bez wątpienia przedstawiciele oraz podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu – Warsztat Terapii Zajęciowej Przyjaciele. Ich projekt „Ratujmy pszczoły” zyskał nie tylko dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 6000 złotych, ale również samochód VW Caddy na bezpłatne roczne użyczenie.

Dlaczego „Niebieskie Granty”?

Dla Volkswagena ekologia ma kolor niebieski i promowana jest poprzez ideę Think Blue. Volkswagen Poznań to firma odpowiedzialnie podchodząca do problemów ochrony środowiska. Poza działaniami, które niwelują wpływ firmy i jej produktów na środowisko, podejmuje liczne inicjatywy poprawiające świadomość ekologiczną zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest  stworzenie programu „Niebieskie Granty”, który wpisuje się w sukcesywnie realizowaną przez firmę strategię zaangażowania społecznego. Wyniki i frekwencja konkursu (nadesłano 27 wniosków) są dowodem na to, że w Wielkopolsce nie brakuje głów pełnych ekologicznych pomysłów.  Poziom III edycji Niebieskich Grantów wysoko zawiesił poprzeczkę przyszłym grantobiorcom. Zwycięskie projekty pełne są interesujących pomysłów  – mówi Monika Hajbowicz z Volkswagen Poznań. – Jestem przekonana, że wybraliśmy wnioski, które naprawdę pozytywnie wpłyną na kształtowanie postaw proekologicznych.

Laureaci III edycji programu „Niebieskie Granty”

  • Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu  – projekt „Ekofani to my!”
  • Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie – projekt „Eko tube”
  • Szkoła Podstawowa w Sokolnikach – projekt „Przychylmy pszczołom nieba”
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu – Warsztat Terapii Zajęciowej Przyjaciele – projekt „Ratujmy pszczoły”

Postęp prac przy realizacji projektów będzie można śledzić na stronie http://www.niebieskiegranty.pl