„Niebieskie granty” na zielone pomysły

04 września 2023

Kto może się zgłosić?


Łączna kwota do podziału wynosi 90 tysięcy złotych. Te pieniądze trafią do trzech zwycięzców, z których każdy otrzyma po 30 tysięcy złotych. ”O „Niebieskie granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działające lub planujące działać na rzecz społeczności lokalnych na terenie Poznania i/lub powiatu wrzesińskiego to jest warunek formalny. Wkład własny nie jest wymagany” zaznacza Anna Pomorska, ekspert ds. ESG w VWP.Co ważne – projekty związane z ochroną środowiska muszą zostać zrealizowane w sąsiedztwie zakładów VWP, czyli w poznańskim Antoninku, gdzie są produkowane m. in. VW Caddy, na Wildzie (tam znajduje się odlewnia VWP) oraz w powiecie wrzesińskim, na którego terenie budowany jest VW Crafter..

Jakie projekty mają szansę na granty?


Jak zaznaczają organizatorzy na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące alternatywnych źródeł pozyskania energii oraz jej oszczędzania oraz te związane z edukacją ekologiczną (chodzi np. o pomysły związane z dzieleniem się żywnością). Ale nie tylko. W konkursie położono również nacisk na bioróżnorodność (m. in. łąki kwietne, budki lęgowe), zielono-niebieską infrastrukturę (pozyskiwanie deszczówki, oszczędzanie wody, czy biokompostownie), a także gospodarkę obiegu zamkniętego. W tym ostatnim przypadku chodzi o takie działania, jak m. in. warsztaty tworzenia rzeczy z odpadów, czy nadawanie nowego życia starym meblom.

Ogłoszenie wyników na Local Trends

Organizatorem konkursu jest VW Poznań, a w składzie jury zasiadają także przedstawiciele zakładowej „Solidarności”, Rady Osiedla Wilda i Rady Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, powiatu wrzesińskiego i reprezentanci Centrum PISOP, które jest partnerem „Niebieskich Grantów”.Nabór rozpoczął się 4 września i potrwa do 25.09. 2023. Później nastąpi ocena formalna wszystkich projektów oraz ocena merytoryczna. Ogłoszenie zwycięskich inicjatyw nastąpi 17 października podczas wydarzenia – Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Same projekty mogą być realizowane od 02.11.2023 r. do 31.05.2024 r. Więcej informacji na stronie „Niebieskie granty