Jesteśmy „Filarem Polskiej Gospodarki”.

12 kwietnia 2013

Volkswagen Poznań zajął pierwsze miejsce w Rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” w Wielkopolsce organizowanego przez Puls Biznesu.

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” ma na celu wyróżnienie firm stabilnych i znacząco wpływających na rozwój regionów, w których prowadzą działalność, a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To ranking firm, które są ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
ranking przygotowany przez agencję badawczą przy współpracy z redakcją dziennika "Puls Biznesu". Samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności, poprzez swoje głosy zdecydują o wyborze zwycięzców plebiscytu w poszczególnych województwach. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców jest powstawanie ogólnopolskiego rankingu ,,Filary Polskiej Gospodarki”. Samorządowcy z każdego województwa są proszeni o wytypowanie firmy będącej Filarem Polskiej Gospodarki w ich regionie, następnie o ocenę wytypowanej firmy pod względem następujących kryteriów jej wyboru:

  • jest istotnym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy outplacement)

  • jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych, zapewniających wpływy do budżetu gminy

  • działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, angażuje się w rozwój regionu, działa charytatywnie.


Laureaci Filarów Polskiej Gospodarki 2012 w Wielkopolsce
1. Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
2. Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
3. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.
4. ZE PAK S.A.
5. Aesculap Chifa Sp. z o.o.