Farma fotowoltaiczna w zakładzie we Wrześni

24 kwietnia 2023

Wszystkie fabryki spółki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną przez zewnętrznych dostawców.
By zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, a jednocześnie by zwiększyć udział energii wytwarzanej samodzielnie w bilansie energetycznym spółki, na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstała farma fotowoltaiczna.
Prace objęte pierwszym etapem budowy obejmują instalację o mocy 2MW.

Inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni podzielona została na dwa etapy. Prace przewidziane w etapie pierwszym ruszyły w grudniu ubiegłego roku. Objęły one teren o powierzchni ok. 4 ha. To obszar o wielkości ponad 5 boisk piłkarskich. Stąd pozyskiwana będzie energia elektryczna o mocy 2 MW, czyli w ilości wystarczającej dla 525 domów jednorodzinnych przez rok. Prace związane z tym etapem właśnie zakończono i ta część farmy fotowoltaicznej zaczęła już produkować energię elektryczną w trybie rozruchowym.

W latach kolejnych Volkswagen Poznań planuje systematyczne zwiększanie wytwarzania energii pochodzącej z OZE na terenie wszystkich czterech zakładów w Wielkopolsce.